دبستان دوره اول رضوان

پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی هوشمند دخترانه رضوان

ما در مدرسه رضوان با بيش از يك دهه تجربه در حال ساختن آينده اي بهتر براي كودكان هستيم و در اين راه با اشتياق فراواني به پيش مي رويم.

تلاش ما بر اين است كه با تراز علمي تيزهوشان آموزشي جديد و متمايز از خود ارائه دهيم.

ما به خوبي از نتيجه كارمان آگاه هستيم و آن خلق تجربه اي متفاوت و متمايز در آموزش كودكان شماست.

اهداف: 

آموزش علمي به شيوه علمي و ارتقاء مهارت دانش پذير

برخورداري از سيستم آموزشي مدرن با رويكرد هاي جديد

شكوفايي ذهني و بهبود فعاليت هاي گروهي

چرا رضوان؟

دبستان هوشمند و تمام الكترونيك

داراي باشگاه ورزشي در فضاي مدرسه

كارگاه نجوم و ستاره شناسي

داراي كارگاه آموزشي رباتيك و شطرنج

آموزش واحد كارهاي آزمايشگاهي علوم به صورت عيني و ملموس

آموزش واحد...

ادامه ...
پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی هوشمند دخترانه رضوان

اخبار

مقالات

راهکارهای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی از آن جایی که دوران ابتدایی دوران طلایی تحصیلی دانش آموزان می باشد، هر آنچه که به عنوان راهکارهای...

بیشتر